Info voor medische vertegenwoordigers

Bepaalde huisartsen voorzien aparte tijdstippen voor vertegenwoordigers.

Gelieve in de online agenda de voor u gereserveerde slotjes te boeken.