Attesten en formulieren

Het invullen van attesten en formulieren vraagt tijd en (medische) informatie. Hiervoor dient u steeds op consultatie te komen.

Wij schrijven enkel attesten uit die stroken met de waarheid. Vraag dus enkel wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds worden geweigerd.