Attesten en formulieren

Het invullen van attesten en formulieren vraagt tijd en (medische) informatie. Hiervoor maakt u best een afspraak.  Wij schrijven enkel attesten uit die stroken met de waarheid. Vraag dus enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds worden geweigerd.

Het voorschrijven van geneesmiddelen behoort tot de raadpleging.  Wij voorzien voldoende voorschriften tot een vervolgafspraak. Dit is voor de arts tevens het beste moment om te evalueren of medicatie (nog) zinvol is.